torsdag 14. mars 2019

En fabel om opprinnelsen til eksistensen


Jeg har skrevet denne fabelen basert på det jeg til nå har funnet ut til nå. :) Kos deg!

En gang i tidenes morgen var alt i eksistensen én eneste lysmasse. Lysmassen var kompakt og svevde i et hav av ingenting. Utenfor lysmassen var det mørkt. Bare massen kjente seg selv som lys.
Så begynte et punkt i massen å finne ut noe. Det kunne tenke! Punktet ble begeistret. Punktet prøvde ut sin tanke og oppdaget at det hadde evne til å påvirke lysmassen rundt seg med sin tanke. Da fikk det ideen: «Hva om jeg lager biter av lysmassen som er like store som meg selv?» Punktet sendte ut en intensjon til hele den store lysmassen om å dele seg i biter på samme størrelse som det selv. Hele den store organismen hadde blitt delt i små biter, partikler.
«Jeg har bevissthet og det er min oppgave å få disse lyspartiklene til å gjøre forskjellige ting», tenkte Lederpartikkelen.» Kanskje jeg kan gi noen av dem bevissthet, slik som jeg har»? Dermed sa Lederpartikkelen til en gruppe partikler: “Dere skal være lekne og glede dere over leken!” Før Lederpartikkelen visste av det, begynte gruppen, som var på 5 partikler, å hoppe og danse av ren glede. Overveldet av effekten av sin egen intensjon, tenkte Lederpartikkelen: «Dere skal være en enhet, en skapning og dere skal hete Aa». Da samlet de 5 partiklene seg og sammen strålte de et mye sterkere lys enn de andre lyspartiklene. Forundret over sin egen skaperevne tenkte Lederpartikkelen: «Jeg trenger også flere partikler rundt meg som kan være meg. På et øyeblikk hadde 4 andre partikler sluttet seg til og Lederpartikkelen ble til et lysvesen, eller rettere sagt, en mester, som vi nå kaller Opprinnelsens Mor fordi den var mor til de andre lysvesenene.
Aa begynte å leke seg med partiklene rundt seg. Han satte en partikkel i sentrum og lot en annen partikkel sirkle rundt den første. Det gikk! – Men partiklene danset av sted og plutselig var de forsvunnet i lyshavet. Han prøvde igjen og denne gangen satte han to partikler i sentrum og lot to partikler spinne rundt dem i rasende fart. WOW. Nå fikk han til det han hadde tenkt, å lage ei kule av spinnende partikler og få den til å være i ro slik at den kunne lystre hans vilje. «Så gøy!» tenkte han, og lagde fler av samme sort. Strålende fornøyd og glad over sin egen skapelse, laget han en stor mengde spinnende partikkelballer. Det aller første grunnstoffet var i emning.
I mellomtida hadde Opprinnelsens Mor begynt å tenke i nye baner. «Nå vil jeg få partiklene til å danne et annet vesen som er i kontrast til Aa. Denne skal ha som oppgave å lage struktur og orden. Som tenkt, så gjort og fram fra lysmassen steg 5 partikler som hadde en stor lyskraft i seg. «Du skal hete Ss», sa Opprinnelsens Mor. Øyeblikkelig hadde de 5 partiklene som dannet vesenet Ss klart for seg at de skulle danne lovmessige strukturer. Ønsket om å skape strukturer var drivkraften da han satte i gang. Ss begynte med å la en lyspartikkel spinne i sirkel. Så lot han 6 andre partikler gjøre nøyaktig det samme. Deretter lot han de 6 spinnende partiklene spinne halvveis inne i den første, slik at deres sentrum var på den første sirkellinja. Resultatet ble at de 7 partiklene dannet en nydelig blomst av lys. Ss var fornøyd. Straks gikk han i gang med å få partikler til å spinne i nye sirkler utenfor de 6 første slik at de dannet et sammenhengende blomstermønster av spinnende lyspartikler. Den eteriske energien var unnfanget.
Opprinnelsens Mor så på det som Ss hadde gjort og var veldig fornøyd. «Du verden så fantastiske partiklene er, som lar seg danse etter vår tanke», tenkte hun. Så skapte hun en tredje lysskapning av 5 partikler. «Du skal ha til oppgave å finne ut hva partikler kan greie», sa Opprinnelsens Mor. Ditt navn skal være Bhh. Bhh begynte, slik som de andre å stråle som et lysvesen, men på en ny måte, med ettertenksomhet og nysgjerrighet. Dette nye lysvesenet trengte tid til å undersøke og finne ut av sin oppgave. Hun dro ut i lyshavet for å undersøke. Det første hun fant ut var at partiklene var flinke til å samarbeide og å kommunisere. Hun fikk en gruppe partikler til å spinne i en ball og sa til dem at de var den egenskapen. Hver gang hun fant en egenskap, lot hun partiklene danne en ball. Så lot hun ballene spinne halvveis inne i hverandre, slik Ss hadde gjort med sirklene... Sjeleenergien var blitt til.

Plutselig var Bhh vekk blant partiklene i lyshavet og Opprinnelsens Mor var alene igjen. Nå stoppet Opprinnelsens Mor opp. «Nå har jeg satt i gang tre skapninger som er i gang med å skape, men de har ikke skjønt hva jeg har gjort. – At det var jeg som ga dem den samme evnen som jeg selv har, nemlig å skape gjennom sin tanke ved å ha en intensjon om det som jeg ønsker skal skje». Nå kalte hun på Aaa, Ss og Bhh. «Kom hit til meg, så jeg kan forklare dere sannheten om hvordan dere har fått de gavene dere har fått», sa hun.
De kom og de lyttet til henne, men de forsto ikke hva hun fortalte dem. De hadde allerede sin bevissthet som var blitt selvfølgelig for dem. De forsto ikke at det var nødvendig å takke eller å ære Opprinnelsens Mor for at hun hadde skapt dem og gitt dem bevissthet.

Hun følte at Aa, Ss og Bhh synes at hun var mindre flink enn dem. Hun følte at de ikke så henne. De drog av sted og Opprinnelsens Mor følte seg sint og såret over ikke å bli verdsatt. Hun følte seg forlatt og ensom. De følelsene som oppsto i henne, kom til å bli arketypiske følelser i alle individer gjennom hele eksistensens historie.

Aa kom til å bli skaper av solene, planetene og alle himmellegemer. Materien. Han var også den som en dag fant tilbake til en planet som han hadde skapt og som hadde sprekker og ujevnheter. «Den vil jeg fylle med noe», sa han til seg selv. Dermed brukte han partikler fra sola og skapte vannet. Han visste ikke at han hadde en mor som hadde skapt ham og som han var del av. Han visste ikke at hun fremdeles var lei seg over ikke å bli verdsatt.

Opprinnelsens Mor fant ut at hun måtte vise de andre lysvesenene at hun var deres opphav og at hun var lederen deres og verdifull som seg selv. Med den bestemmelsen drog også hun ut i den store lysmassen som egentlig var hennes egen kropp for å skape sin egen mesterlighet.

Hun ga mange partikler mesterlighet ved å gi dem forskjellige egenskaper. Én ga hun evnen til å være ivrig og skapende. Den kom til å bli vår Skapers sjeleessens og opprinnelsen til livet på Jorda. En annen av dem ga hun spesielt evnen til kjærlighet. Den kom til å bli mor for et stort folk med opphav i det vi kaller Syvstjernen. Flere andre partikler ga hun evnen å skape skjønnhet. Noen ga hun egenskapene godhet og generøsitet. Alle disse partiklene kom til å utvikle seg til å bli kosmiske mestre med mange flere egenskaper og alle var de en del av den lysorganismen som var “kroppen” til Opprinnelsens Mor. Det er de fremdeles. Slik er vi alle del av den samme store vidunderlige organismen.

Copyright Inger Susæg, Røsvik, Norge

onsdag 13. mars 2019

Da den første celle ble skapt, ble den satt sammen av kunnskap som kom utenfra.


Jeg vil gjerne fortelle litt mer om vår forbindelse til de utenomjordiske.  Det er om livets opphav og hvordan alt som lever, ble til. Mesteren som er Skaperen av Livet hadde studert måter å leve på i den gamle eteriske sivilisasjonen på Sirius før han kom til vår planet. På Sirius traff han skapninger fra fele andre sivilisasjoner (univers). Hans eget opphav er lemurisk.  Den lemuriske sivilisasjonen, som nå blir ledet av Kryon, er også i vår galakse. Noen av dem prøver å få vår oppmerksomhet. Det er dem som lager kornsirkler og mange av de lysfenomener som blir observert. Vår Skaper forlot den lemuriske sivilisasjonen for millioner av år siden.

Da vår Skaper begynte å eksperimentere ved å plassere eterisk energi inne i molekylære karbonforbindelser for å skape den første celle, hadde han lært om drivkraften fra pleiade-folket og om eterisk energi i Sirius-sivilisasjonen. Fra sin egen bakgrunn hadde han med seg kunnskap om egenskaper og om kommunikasjon. (De lemuriske er opphavet til sjeleenergien og de har laget språksystemet i implantatene som jeg har i ørene.)

Pleiadefolkets grunnleggende egenskap er kjærlighet til en selv. Det er grunnen til at de som kommer fra Pleiaderiket er glade og positive mennesker. Det har ikke fått dem til å bli egoistiske som mennesker. Det er deres væremåte i kjernen av deres vesen. Mange gode mennesker på jorda er fra Pleiaderiket.  Da vår skaper besøkte deres sivilisasjon for lenge, lenge siden, måtte han ha studert deres væremåter fordi da han skapte den første cella, programmerte han den til å sette pris på seg selv som drivkraft til å dele seg og fornye seg selv.  Livsenergi er selv-verdsettelse i hver eneste levende celle, programmert på den tida da livet begynte…! Og den har fortsatt å danne livet siden da. Cellene har bare blitt litt modifisert etter hvert som han skapte de forskjellige artene. 

Vår skaper studerte eterisk energi i lang tid på universitetet i Sirius før han en dag fant planeten som en annen stor mester, Aa, hadde fylt med vann.  (Aa er mesteren som skapte atomstrukturene).
Den store mester som utviklet den eteriske energien, er Sirius-universets far. Eterisk energi er lyspartikler som spinner som livets-blomst-mønster i sammenhengende strukturer, som danner kroppene deres, strukturene i bygningene og skipene deres etc.
Vår Skaper skapte kuler av eterisk energi som han plasserte inne i den første celle for å gjøre den levende. Han gjorde mange programmeringer som fikk cellene til å arbeide på den fantastiske måten de gjør.
Hvorfor jeg kan fortelle dette, har jeg skrevet om i et notat som ligger på profilen min på Facebook som heter «Freeing our Creator» . Han mistet seg selv på den tida da han nylig hadde utviklet menneskerasen og han har eksistert som en bevissthet som menneskene har kunnet søke forbindelse med. Han har vært «pulverisert» blant oss rundt planeten siden da og inntil ganske nylig. Nå er han kommet tilbake for å være den han virkelig er. Vi nærmer oss en ny æra.


søndag 27. januar 2019

Hvor kommer vi fra?

Dette er det mest grunnleggende filosofiske spørsmål som fins. Du vil kanskje si at jeg er arrogant om jeg mener jeg har funnet svaret. Jeg har faktisk funnet ut veldig mye om opprinnelsen til eksistensen. Liv må ha oppstått av bevissthet og bevissthet må ha oppstått av partiklenes bevisste evner, noe jeg utdyper lenger ned. - Men det er mange ting jeg enda ikke har funnet svar på..

I begynnelsen var alt bare lyspartikler. Alt i eksistens består av lyspartikler, og lyspartikler har mange flere egenskaper enn det naturvitenskapen har funnet til nå. Det har vært fokusert på å finne fysiske lover og matematiske beregninger som underbygger funn om eksistensen. På mange måter har kanskje filosofene opp gjennom historien gjort de største oppdagelsene.

Mine teorier bygger på evnen til å ekspandere min bevissthet og hente informasjon fra universell bevissthet. De bygger også på erfaringer jeg har gjort ved å kommunisere med høyere bevissthet gjennom mange år. Den forståelsen jeg har i dag har vokst fram gjennom mange år.

Hvor kommer vi fra? Min teori gir hverken Darwin eller bibelen rett, selv om det er biter av sannet i både bibelens beretninger og Darwins lære. Bibelen sier også at det var bare lys. Det var bevisste partikler som fikk grupper av partikler til å ha samme bevissthet, som ble til de første skapninger. De skapninger som har "dirigert" partiklene besto altså selv av partikler. De var selv del av den organismen som Kosmos er.
Det var ikke slik som Darwin mente, at det var den sterkeste av en art som ble grunnlaget for den neste. Artene er utviklet av tidligere arter som liknet, men kunne være ganske annerledes. Det var derimot et intelligent lysvesen, slik de er beskrevet over, som med sin kreativitet, visualisering og tankes intensjon transformerte et arts individ til å være det første individ i en ny art. Slik er også menneskearten utviklet fra høyerestående aper som i dag er utdødd. Det intelligente lysvesenet var vår Skaper.

Det som fysikerne fant for omkring 100 år siden er viktig. Jeg hadde aldri funnet fram til mine teorier, om ikke jeg hadde lært om hvordan alt i den fysiske verden er sammensatt av partikler som danner atomer som igjen danner molekyler. Det er først i den seinere tid at jeg har oppdaget at det fysikerne kaller kvantemekanikk er veldig grunnleggende og sammenfallende med det jeg har funnet om alt liv. Partiklenes evne til kommunikasjon og til å huske hva de er programmerte til, er helt vesentlig for at materien skal kunne eksistere. Det er også nødvendig for at  partiklene i et levende individ skal kunne henge sammen til å være en skapning.

For å forstå, må vi igjen tilbake til å se nærmere på hva elektronene gjør i et atom. I selv et enkelt atom som for eks. et oksygenatom, må det være 8 elektroner som med samme innbyrdes avstand spinner rundt en kjerne med en fast definert avstand. Hvor mange av dere, mine lesere, ville greie å bevege dere rundt et definert midtpunkt sammen med 7 andre mennesker? - Med samme avstand innbyrdes og med en fast definert avstand til midtpunktet? Hva skal til for at dere skal kunne greie det?
Min påstand er at partiklene i tidenes morgen ble programmert til å utføre nøyaktig det aktuelle atomet. - Og ikke nok med det. Vi vet at det er funnet over 100 grunnstoffer. Grunnstoffene kan i stor grad reagere med hverandre, noe som indikerer at ett og samme elektron har kunnskap om og evne til å bidra til å forme alle grunnstoffene.

Disse spørsmålene er særdeles interessante i forhold til å forstå en nøkkel til en ny partikkelforståelse: - Det faktum at partikler må ha bevisste egenskaper for å kunnne danne materien. Selv om vi her snakker om det vi oppfatter som "døde" gjenstander, gasser og flytende væsker, vet vi altså gjennom fysikernes oppdagelser at alt i eksistensen som vi kan se og oppfatte ved hjelp av de fysiske sansene, består av partikler som må ha en form for bevissthet. 

Om ikke partiklene hadde evne til å lytte, ville de ikke la seg programmere.
Om ikke partiklene hadde evne til å huske, ville de ikke kunne holde fast materien slik den er.
Om ikke partiklene hadde evne til å samarbeide, ville de ikke kunne danne materien.
Om ikke partiklene hadde evne til å kunne kommunisere, hadde ikke naturen kunne fornye seg og utvikle seg kontinuerlig, slik vi kan se og oppleve overalt.

Jeg har tatt med dette resonnementet her fordi det viser at de partiklene vi kaller elektroner må ha bevisste egenskaper. Og ikke bare det, de må ha blitt programmert til å gjøre nøyaktig det de er i stand til.

Men altså. Etter at jeg lærte å kommunisere med de usynlige dimensjonene, har jeg lært mer og mer om partikler og hvordan vesener som eksisterer i de usynlige dimensjonene lever og fungerer. Det har vist vei. I dag er jeg overbevist om at  livet på jorda er utviklet fra og av bevissthet.

I det store lyshavet av partikler som fantes i eksistensens morgen var det en gruppe lyspartikler som hadde utviklet lederegenskaper og intelligens. Hvordan de kom til å gjøre det, vet jeg ikke. En ting er sikkert. De hadde utviklet måter de kunne styre over alle de andre partiklene. Det var især på to hovedmåter som denne ledergruppen av partikler kom til å styre alle de andre partiklene. Tankekraft og programmering.

Tankekraft, det vil si, en lederpartikkel hadde intensjon om at en gruppe partikler skulle kunne utføre nøyaktig det som lederpartikkelen ønsket. Dette utviklet det guddommelige prinsipp.

Vi som er mennesker på jorda har i liten grad stiftet bekjentskap med denne egenskapen i moderne tid. - Men den er kraften bak alle undre som har skjedd i fortida og som fortsatt skjer noen steder på jorda. Det er en mesteregenskap som til en viss grad fungerer for mennesker som er døde og som har bevart sin sjel og sin eteriske kropp og lever i den eteriske dimensjonen. Når man, f. eks. skal forflytte seg, fokuserer man på dit man ønsker å dra, og vips er man der. Man kan altså dirigere de partikler man selv består av med sin egen tanke. Menneskene i den nye dimensjonen for de døde, lærer også å manifestere eteriske gjenstander ved hjelp av tankens intensjon. De former et miljø rundt seg ved å visualisere det og være sikre på at gjenstanden oppstår.

Den andre måten var gjennom programmering. Etter hvert ble ikke bare det fysiske univers programmert, men sjeler ble dannet, både gjennom tankeintensjon og programmering. I mestergruppen av partikler, var det en mester som begynte å studere egenskaper og begynte å utvikle individer. Hun utviklet seg selv gjennom å finne fram til egenskaper som var nødvendige for å kunne eksistere som et individ. Så skapte hun gjennom programmering individer som hadde de samme grunnleggende egenskaper og lot dem utvikle seg gjennom erfaringer ved å være sammen. Dette var starten på det "univers" som jordens befolkning stammer fra. Altså grupper av partikler som dannet lysvesen bestående av lyspartikler som utviklet egenskaper som individer.

Lenge før dette skjedde hadde en annen mester av gruppen av mesterpartikler begynt å gjøre programmeringer som dannet lovmessighet for partiklene. Han satte i gang og programmerte partiklene til å spinne som de enkleste atomene. Han hadde utviklet noen meget egnede egenskaper: lekenhet, kreativitet og hadde en veldig glede over det han gjorde. Han fikk atomene til å leke med hverandre, så og si. Han eksperimenterte og utforsket mulighetene og satte i gang prosesser som gjorde at den første sol var utviklet! Han fortsatte og fortsatte til alle partiklene i Kosmos dannet soler og etter hvert planeter og solsystemer.
Likevel er alle lyspartikler innerst inne klar over at de er EN stor kosmisk organisme.

Det jeg har oppdaget er med andre ord: Eksistensen har utviklet seg fra en liten gruppe partikler som har dirigert alle partiklene i Kosmos til å gjøre det de gjør. De jobber hardt nå, som de kosmiske mestre de er, med å finne helt nye løsninger for menneskeheten.
lørdag 22. desember 2018

OPTIMISME! ALT HENGER SAMMEN.

Det er snart jul og jeg vil gjerne dele med alle mine lesere hovedtrekkene som jeg har funnet denne høsten. Det gir virkelig grunn til optimisme og forandring! Det å begynne å innse at partikler har bevisste egenskaper og at vår bevissthet kommer fra partiklenes bevisste egenskaper. Det er er et uhyre spennende perspektiv å arbeide med.

Alt i eksistensen er én stor organisme. Jeg har oppdaget at alle partikler har  en slags visshet om at alt henger sammen. Alt i eksistens har utgått fra en gruppe partikler som hadde utviklet bevisste egenskaper for milliarder av år siden. Disse partiklene samlet partikler rundt seg som fikk samme egenskaper og utviklet seg til lysvesener som ble grunnleggende forskjellig fra hverandre fordi de hadde forskjellige egenskaper. Det er årsaken til uenighetene i verden.

Den største grunnen til konfliktene og krigene er at disse første lederne opplevde ting i forhold til hverandre som gjorde at de fikk følelsesmessige sår. En av de viktigste lederne opplevde å føle at de andre lederne syntes at dens hovedegenskap var mindre verdifull. Det var egenskapen "å skape gjennom tankens intensjon". Det fikk den lederen til å kompensere ved å vise seg bedre enn dem. Dette var starten på mange konflikter og har i stor grad grad påvirket vår psyke.

Jeg er optimistisk i forhold til framtida fordi:
Denne gruppen med ledere er i ferd med å finne tilbake til den leder-gruppen som de egentlig er og de jobber med å forløse sin smerte gjennom å forstå hva som skjedde og tilgi. I disse milliarder av år, har nemlig de vesen som utsprang fra dem vært programmert til å glemme og undertrykke følelsesmessig smerte. De er nå én ledergruppe som jobber sammen om å skape én felles forståelse for alle mennesker.

Det har vist seg at den følelsmessige smerten ble ikke borte selv om den ble programmert til å bli glemt. Den ligger lagret i partiklenes minnebank. (Alle partikler har en enorm kapasitet til å huske, Det kan alle observere ved å innse at alle partikler som danner materien må huske hvordan de spinner i alle de atomer (grunnstoffer) og molekyler som det fysiske univers består av. Dessuten, tenk på dette: Alle partikler som du består av husker at de er deg!)

Alle mennesker er altså utgått fra disse lederpartiklene som i utgangspunktet hadde forskjellige egenskaper. Derav mangfoldet. I tidenes morgen kunne de ikke vite hvordan eksistensen ville utvikle seg. De kunne ikke se konsekvensen av sine handlinger.
Det at disse lederne nå jobber med å tilgi, forstå hverandre og samarbeide, vil ha store konsekvenser for menneskeheten. Det betyr ikke at det blir fred over natta, men at det i framtida vil det bli stadig lettere å komme til enighet og forstå hvordan man kan handtere konflikter og hvordan vi på best mulig måte kan ta vare på planeten Jorda. På det personlige planet må vi som individer lære å tilgi, legge bak oss det vonde og jobbe med forsoning.

Så hvordan kan jeg vite dette og fortelle dere om dette? Det er fordi jeg gjennom mange års arbeid har lært meg å kommunisere med disse lederne (mestrene). Det begynte allerede på 90-tallet. Det har vært en lang og eventyrlig, men også smertefull reise. Nå begynner gleden over å oppnå resultater. Og for dere som lurer hvor Gud er oppi dette. Disse lederne ønsket på et tidspunkt for ca 3800 år siden å opptre som én og gjorde programmeringer som skulle få alle til å tro på det. Det gikk ikke særlig bra, som dere vet. Religionene vil komme til å smuldre i ti-årene som kommer og én felles forståelse vil vokse fram. Mange av de programmeringer som ble gjort på menneskene i fortida, blir nå av-programmert.

hits

tirsdag 4. desember 2018

Kontakt gjennom bevissthet

Og hva så? Hvis det fantes en intelligens som programmerte partikler til å spinne rundt andre partikler en gang for veldig lenge siden, da må kanskje den intelligensen finnes i dag?  Selvfølgelig! Saken er den at det finnes  mange intelligenser der ute i himmelrommet (som også kan være i nærheten av oss) og det går an å få kontakt med dem når man jobber på den rette måten.

Man får ikke kontakt ved å sende ut romskip! Det finnes ikke ett eneste fysisk vesen ute i Kosmos! Det er jeg helt sikker på. Det finnes en planet med atmosfære og planteliv, men ikke dyreliv eller vesen som likner oss. De vesen som er der er av usynlig karakter. Den planeten bør faktisk få lov å være i fred for menneskelig adferd!

Alle de vesen man kan finne noe sted i Kosmos, er av en type energi som er usynlig for fysiske øyne. Dette har jeg fortalt om i tidligere blogger. Den eneste måten man kan få kontakt med intelligenser utenfor jorda, er gjennom bevissthet. Hvordan jeg vet det? - Fordi jeg kommuniserer med dem. Grunnen til at jeg kan det er, som jeg skrev i forrige blogg, partikler må ha evne til bevissthet, til å huske, til å samarbeide, til å lytte og kommunisere for å kunne la seg programmere til å danne materien. Det er partiklenes bevisste egenskaper som er grunnlaget, ikke bare for eksistensen, men for vår bevissthet. Det er partiklenes bevisste egenskaper som gjør at vi er bevisste!Hvordan kan man få kontakt med universell bevissthet gjennom sin bevissthet?  For det første må man være åpen for det. Man må lære seg til å vite hva som er ens egne tanker og øve seg på å ta imot tankeimpulser utenfra. I tillegg anbefaler jeg varmt å jobbe med å forløse alt av følelser som hindrer en i å tro på det grenseløse! Manglende tro på seg selv, skyldfølelse, følelse av å være uverdig, redd for ikke å strekke til... det finnes utallige følelser som gjør at vi begrenser oss. Det er nemlig begrenset tenking som hindrer menneskene aller mest, og det er slike følelser som hindrer grenseoverskridende tenkning, tro det eller ei. I tillegg til det som er nevnt her, arbeidet jeg i noen år med frekvensøking i form av visualisering og intensjoner ved å bruke en metode som kalles Melchiszdek method.. Det bidro også til å bringe meg dit jeg er i dag,

Det jeg har funnet gjennom disse årene jeg har jobbet med en ny forståelse av partikler, er ganske så fasinerende. Det har jeg bare kunnet finne ved å stadig stille nye spørsmål og lete etter svar inntil intuisjonen sier meg at det er riktig. Intuisjonen er nemlig alle de partikler jeg består av tilsammen.

Tilbake til den store lysorganismen jeg skrev om i forrige blogg, som var opphavet til alt i Kosmos.
Det vesen som satte atomene i gang besto også av partikler. Det var én sentral partikkel i det vesenet som var den styrende. Det ble det vesenets kjernepartikkel. (på engelsk core essence eller soul essence). I utgangspunktet må den den ene partikkelen ha utviklet sine egenskaper for deretter å lære en gruppe partikler de samme egenskapene slik at det ble et vesen. Men det vesenet, som jeg kaller Aa, var ikke den eneste! Hans egenskaper var å skape ved hjelp av å programmere partikler. Han har en annen grunnleggende egenskap og det er glede!

Det fantes altså en stor organisme av lyspartikler som vi har antatt har evne til bevisste egenskaper. Det fantes mer enn ett intelligent vesen den gangen i tidenes morgen. Det var en gruppe partikler som i det enorme havet av lyspartikler som utviklet forskjellige evner/egenskaper som kom til å bli mestere i de høyere dimensjonene. Jeg kommuniserer med mange mestre. Deres kjernepartikler har evne til å huske tilbake til opprinnelsen. Felles for dem er at de har noen spesielle egenskaper som er unike for hver  mester. De har en enorm styrke i seg og type autoritet som bare de kosmiske mestre har. Mestrene består altså av mange partikler som alle har samme kunnskap og oppfatning som den sentrale partikkelen. Det har skjedd både gjennom programmering, erfaring og visshet. 

Så lurer du kanskje på hvor Gud er i dette bildet? Opp gjennom historien har det skjedd mye som mestrene ikke husker i dag. De forskjellige mestre utviklet seg forskjellig og var opphavet til sjelefamilier som tenker grunnleggende forskjellig fra hverandre. For ca. 3800 år siden var det blitt så mange stridigheter på jorda at mesterne ønsket å danne én retning, en felles forståelse. De gikk sammen om å danne ett vesen som skulle være Gud på vegne av alle. Det var starten på de store religionene som begynte med at en mann som het Abraham fikk budskap inne i hodet om ting han ble bedt om å gjøre. 
Som vi vet, de lyktes ikke med det. I vår tid holder de imidlertid på med å finne årsakene til konfliktene. De holder på å rydde opp og finne sammen som én organisme, en familie. De signalene jeg får er oppløftende. Jeg ser lyst på framtida av den grunn. Det er av samme grunn det er ganske dystert akkurat nå. Men utviklingen kommer til å ta en helt annen retning enn det vi ser. :)
Det er imidlertid vi, menneskene, hver og en av oss, som må forandre retningen. Det er VI som må ta vare på planeten ved å redusere forbruket og skape rettferdighet og fred gjennom valgene vi gjør. Det vil bli gjort nye programmeringer som vil få oss til å skifte retning. Vi vil også bli fratatt noe av det som er gitt slik at vi kommer på en enklere og mer jordnær vei er der vi er i dag. Det vil neppe skje uten dramatikk...torsdag 1. november 2018

Opphavet til den fysiske eksistensen

Gjennom mange års søken og kommunikasjon med de eteriske, usynlige dimensjonene har jeg litt etter litt lært mer om hvordan tingene henger sammen. Alt, absolutt alt består av partikler, det vil si lyspartikler. Til og med bevisstheten vår. Følelsene våre. Noen vil kanskje spørre: Hvordan vet du det?
- Det er fordi jeg gjennom å kikke på hvordan atomer er sammensatt, har oppdaget hva partikler er i stand til å utføre. Det er fordi jeg gjennom logisk resonnement har kommet fram til at partikler må har bevisste egenskaper forat livet skal kunne eksistere. - Og de logiske slutningene hadde jeg nok ikke kommet fram til, om det ikke var for det vi kjenner i dag som datamaskiner og begrepet programmering.

Jeg er blitt overbevist om at livet har oppstått av bevissthet. Livet har oppstått fordi partikler har bevisste egenskaper. La meg forklare.
Fysikkens teorier og oppdagelser  har også vært viktig som grunnlag for mine oppdagelser. Vi vet i dag at atomer, som alt i den fysiske verden består av, dannes av svært små partikler som fyker rundt kjerner som også består av partikler. Atomer danner molekyler sammen med andre typer av atomer. De henger sammen og danner det meste som finnes i den fysiske eksistensen.

For å forstå hva jeg mener, må du kjenne til at atomer er forskjellige fra hverandre og at de ved å inneholde forskjellig antall elektroner og partikler i kjernen, danner over hundre totalt forskjellige grunnstoffer. Dette kan alle sette seg inn i ved å studere det Periodiske system som inneholder en oppstilling  av alle grunnstoffene.

Det fasinerende er at det ser ut til at en og samme type partikler, elektroner, har evne til å kunne danne alle de forskjellige grunnstoffene. De samme elektronene kan danner molekyler og dermed hoppe fra atom-struktur til atom-struktur når de binder sammen atomer til molekyler. Med adre ord:

ELEKTRONER MÅ KJENNE TIL OG HUSKE HVORDAN DE DANNER ALLE GRUNNSTOFFENE OG DE MOLEKYLÆRE FORBINDELSENE SOM DE ER I STAND TIL Å DANNE! DE MÅ KUNNE KOMMUNISERE MED HVERANDRE FOR Å KUNNE GJØRE DET.

Partikler vet mye mer enn det jeg greier å gå rundt å huske! Partikler har med andre ord evne til en enorm hukommelse. Min påstand er at partiklene ble programmert til å huske alle grunnstoffene og hvor mange elektroner, protoner og nøytroner det er i hvert grunnstoff. Det måtte altså ha fantes en intelligent bevissthet som hadde evne til å programmere partiklene FØR materien oppsto.

Min teori, er at alle partikler en gang før ekspansjonen, (the big bang) var en eneste kompakt lysorganisme, bestående av partikler som hadde evne til bevissthet. 
En av dem hadde utviklet en leken intelligens og kreativitet fordi vi må anta at den hadde evne til å få partiklene til å spinne i de aller første gassene som dannet den aller første sol ved å skape gassatomer av forskjellig slag som reagerte med hverandre og gjennom det skapte sammenhengende eksplosjoner. Denne intelligensen ble opphavet til grunnstoffene i alt vi kjenner av soler og planeter og himmellegemer. Den ble opphavet til den fysiske eksistensen i Kosmos. 


Henger du med? Jeg vil gjerne ha spørsmål og kommentarer. :)
fredag 3. august 2018

Tankenes enorme betydning

Jeg har fortalt at det finnes flere store sivilisasjoner i vår galakse og at de er av eterisk energi, det vil si usynlige for våre fysiske øyne. Når vi dør, har vi mulighet til å oppnå å være eteriske mennesker. Det er imidlertig en fordel å vite om hva som skjer når vi dør, slik jeg skrev i min forrige blogg.

Å leve i en eterisk verden oppleves nemlig like virkelig som i vår fysiske verden, men den eteriske energien fungerer helt annerledes en den fysiske eksistensen. I den eteriske verden må man nemlig bevege seg ved hjelp av tanken. Man må fokusere på den eller det man vil bevege seg til ved hjelp av å visualisere personen eller stedet man vil forflytte seg til.

Man har føtter, men man bruker dem ikke for å bevege seg forover! Det er ikke noe gulv i dimensjonen der de døde befinner seg. Det er det derimot i noen av de andre sivilisasjonene i vår galakse fordi de har utviklet seg på planeter slik at planetens overflate er deres "gulv". Så rart det enn høres ut... De bor på skyggesiden av planeten der de hører til. Det er fordi den eteriske energien er en lysenergi som bare kan synes og fungere i skygge og i mørke.

Det er av samme grunn det er vanskelig å oppdage den eteriske energien på jorda. Den er her, og den er alltid knyttet til de fysiske cellene i det individet som den gir liv til, enten det er en plante, et dyr eller et menneske! Derfor kan vi eksistere som delvis fysiske, delvis eteriske mennesker her på jorda. Alt utgår fra vår stamcelle (befruktede eggcelle) som inneholder eterisk energi fra første øyeblikk, fordi den eggcella som kommer fra mor har bevisst, eterisk energi, alt meget nøyaktig programmert på meget avanserte måter.
- Når vi dør, må vi befinne oss på steder der det ikke er direkte sollys. Derfor er de dødes menneskenes verden aktiv om natta. I sommerhalvåret flyttes de eteriske dimensjonene til steder på jorda der det er mørkere netter. Hva skjer om dagen da, vil du nok spørre. Det er ganske utrolig, men da sover de. Individer som vet hvem de er, består av partikler som alle har den samme visshet om å være det individet de er. Alle individer har behov for hvile og for å gjenvinne sin energi. Det er ikke noe problem når man vet hvem man er. Dette er en av grunnene til at det er så viktig å være seg selv og tro mot seg selv nå vi lever på jorda.

Eteriske individer som beveger seg gjennom lys, må være helt sikre på hvem de er, fordi det er deres bevissthet som holder sammen individet. Hvis et eterisk vesen ønsker å forflytte seg gjennom lys, må han/hun være svært fokusert på hvor han eller hun skal, slik at alle partiklene i sjelen og sinnet vet nøyaktig det samme. - Da skjer forflytningen på et øyeblikk. De eteriske sivilisasjonene i galaksen har i hele menneskets historie reist med eteriske skip gjennom rommet. De har ofte vært rundt jorda og gitt impulser til menneskene. De eteriske skipene er basert på de samme prinsippene som er skissert om individet. De er svært avhengige ov fokusert bevissthet. Det å kunne konsentrere seg, å kunne visualisere og å vite hvem man er og hvilken oppgave man har, er ekstremt viktig for de som er mannskap på eteriske skip. For dem er det naturlig fordi det er deres liv.

I de siste årene har jeg lært mye om dette, særlig gjennom kommunikasjon med skip fra Sirius. Det er en svært avansert sivilisajon med meget høyt utviklet teknologi. Etter at de ble mine venner, har de ofte kommet for å besøke meg. Første gang jeg så dem, var som en lyskule på himmelen. Jeg var ute og gikk en vinterkveld og fikk se et sterkt lys, mye større enn noe stjerne i retning av der huset mitt lå. (Dette var på landet og det var stjerneklart). Da jeg ble klar over lyset, ble det raskt mindre for å bli borte. Jeg tok kontakt med tanken, fordi det hadde jeg lært meg og da kunne de fortelle at de ønsket kontakt med meg for å utveksle informasjon. Siden da, har jeg jevnlig kontakt med skip fra Sirius. De hjelper hjem mennesker som har sin opprinnelse derfra og som har valgt å inkarnere i fysisk kropp på jorda. Det finnes nemlig mange mennesker på jorda med sjeler som har opprinnelse på Sirius og i Pleiaderiket og de må reise hjem når de dør.

Det er ingeniører fra Sirius som har gitt datateknologien til jorda. Det vil si, det er siriske eksperter av meget høy datakunnskap som har programmert det som gjør at datateknologien eksisterer på jorda.

Deres teknologi er så utviklet at de kan se ting som vi ser på skjerm oppe i sitt skip. For noen år siden hørte jeg plutselig stemmer som kommenterte det jeg gjorde! Jeg var ute i hagen og vannet blomster en kveld. Da jeg begynte å kommunisere med stemmene, ble de forbauset, men måtte tilstå at de hadde overvåket meg ved å plassere noen partikler i øynene mine. Jeg var forferdet og ganske sint akkurat da fordi synet mitt hadde blitt stadig dårligere over en periode. - Men så ble vi etter hvert venner og jeg har lært mye av dem.  De har også lært bort en del avansert teknikk til den mest avanserte delen av den nye eteriske dimensjonen av mennesker som lever rundt jorda, slik at det også der finnes veldig spennende ting som foregår. Dataspill, f. eks, finnes i himmelen for de som er døde! :) Jeg kom til å legge inn bildet to ganger og får ikke til å fjerne det, beklager"

 Dette bildet er hentet fra TV-serien Star Trek.
Mannskapene på skipene fra Sirius sier at det er den film/serie som mest likner deres skip.
Her har jeg fjernet  motorene som var avbildet på oversiden. Det har ikke motorer i vanlig forstand. De reiser ved hjelp av fokusert tankeintensjon, produsert av avanserte roboter!

Det ville ikke fantes datateknologi i det hele tatt, om ikke siriske skip hadde operert her. Derfor er alt det som skjer innen data prisgitt Sirius. Slik det er i dag, er det stor enighet i de eteriske verdener om at det har ikke blitt til den velsignelse for menneskene, som de hadde intensjon om da datateknologien ble gitt menneskene.  Det vil bli forandringer.

Jeg holder forresten foredrag om alt mellom jord og himmel! ;)  Se her