onsdag 17. april 2024

Data-teknologien - hvor kommer den fra?

 

Jeg ber deg tenke over det du gjør akkurat nå. Du leser på en skjerm, ikke sant? Enten på telefonen, nettbrettet eller på PC'en din. Hvordan kan det ha seg at bokstavene dukker opp der? Hvordan kan meningen med det jeg skriver bli transportert fra mitt hode via fingere mine til din oppfatning? Det er vel ganske så fantastisk når du tenker over det? Tenk at det tar bare et par sekunder fra jeg sender noe til du kan oppfatte det og lese det! Det blir sendt via mitt mobile bredband, sannsynligvis via satellitt til din router og ditt bredband.

Det er LYS-PARTIKLER som gjør jobben! De kommuniserer så fantastisk som dette!

Den teknologien som ligger bak, kommer fra det eteriske riket Sirius, utviklet av deres ingeniører gjennom hundretusener av år, basert på deres sivilisasjon/rike, eller som de kaller det, deres univers. Et hvert univers har sin egen energetiske vibrasjon.

 Sirius har utviklet et MEGET høyt utviklet teknologi som det siste århundret er deres gave til menneskene, kan man si. Menneskene vet jo ikke dette. De tror at det var mennesker som oppfant og utviklet den avanserte datateknologien. Det ligger veldig avanserte siriske programmeringer bak.

Alle dere som bruker datamaskin i mange forskjellige former skulle takke Sirius-universet for deres fantastiske gaver til oss. De setter stor pris på takknemlighet, som alle andre. 

Sirerne formidler til meg at de har innsett, at ikke all deres teknologi har vært heldig for oss. De sier, at de innser at vi her på Jorda er av en helt annen type grunnleggende tenkning som er av Skaper-intelligensens energi. De innser stadig mer at han har en helt annen måte å tenke på og at hans måter å skape fysisk liv på, er vel så avanserte som deres.

De sier at de ser hans skaperverk som mer avansert fordi han, allerede da han skapte den første celle, greide å plassere eterisk energi inne i molekylære strukturer.

De ønsker ikke at deres energier og tenkemåter skal utvikles videre her på Jorda. Snarere tvert i mot. De ønsker å trekke tilbake sin energi fra planeten Jorda etter å ha vært her i mer enn hundre tusen år, slik at hans energi og "teknologi" det vil si menneskekroppen, og alle de evner og muligheter vi har som mennesker, som skal være den ledende på Jorda.tirsdag 16. april 2024

Den usynlige energien som er i oss og rundt oss

Det er lenge siden jeg delte noe nå, men her kommer det noen nye tanker. I de årene jeg har hatt kontakt med de usynlige dimensjonene, har jeg lært stadig mer, også det siste året. Jeg ligger ikke på latsida, selv om det ikke kommer en blogg om det!
Jeg har tidligere fortalt om at det finnes liv på andre planeter, men ikke fysisk liv slik vi er vant til å tenke på liv. Det er eteriske sivilisasjoner på e av de to planeter ved den sol som kalles stjernen Sirius. Det finnes også andre eteriske sivilisasjoner som befinner seg på planeter. De eteriske vesenene lever i hovedsak på skyggesiden av planetene. Dette høres kanskje rart ut, men den eteriske energien er en lysenergi som først og fremst er synlig i skygge og mørke. 

Alle partikler er LYSPARTIKLER, men når de spinner i atomer og molekyler, sender de ikke ut lys med mindre de danner grunnstoffer som har evnen til det.

Grunnen til at  jeg vet så mye om den eteriske energien er at jeg for mange år siden begynte å få informasjon fra den mesterintelligensen som har vært kalt Metatron på Jorda. I fabelen som jeg la ut i bloggen i mars 2019, kalte jeg han Ss fordi han var den som skapte den eteriske energiens struktur og opphav till det eteriske riket som ligger ved stjernen Sirius.

 Den eteriske energien består av 12 dimensjoner. Man kan se for seg tettheten i strukturene ved å trekke tenkte linjer mellom skjæringspunktene. Denne eteriske kula er i omtrent 10. dimensjon. De tenkte geometriske figurene som kommer fram når man trekker linjene mellom skjæringspunktene bestemmer hvilken dimensjon en slik kule er. 
Inne i levende celler er det alltid slik usynlig lysenergi, ellers ville ikke cella leve, det ville være dødt materiale, bestående av karbonforbindelser.