fredag 3. august 2018

Tankenes enorme betydning

Jeg har fortalt at det finnes flere store sivilisasjoner i vår galakse og at de er av eterisk energi, det vil si usynlige for våre fysiske øyne. Når vi dør, har vi mulighet til å oppnå å være eteriske mennesker. Det er imidlertig en fordel å vite om hva som skjer når vi dør, slik jeg skrev i min forrige blogg.

Å leve i en eterisk verden oppleves nemlig like virkelig som i vår fysiske verden, men den eteriske energien fungerer helt annerledes en den fysiske eksistensen. I den eteriske verden må man nemlig bevege seg ved hjelp av tanken. Man må fokusere på den eller det man vil bevege seg til ved hjelp av å visualisere personen eller stedet man vil forflytte seg til.

Man har føtter, men man bruker dem ikke for å bevege seg forover! Det er ikke noe gulv i dimensjonen der de døde befinner seg. Det er det derimot i noen av de andre sivilisasjonene i vår galakse fordi de har utviklet seg på planeter slik at planetens overflate er deres "gulv". Så rart det enn høres ut... De bor på skyggesiden av planeten der de hører til. Det er fordi den eteriske energien er en lysenergi som bare kan synes og fungere i skygge og i mørke.

Det er av samme grunn det er vanskelig å oppdage den eteriske energien på jorda. Den er her, og den er alltid knyttet til de fysiske cellene i det individet som den gir liv til, enten det er en plante, et dyr eller et menneske! Derfor kan vi eksistere som delvis fysiske, delvis eteriske mennesker her på jorda. Alt utgår fra vår stamcelle (befruktede eggcelle) som inneholder eterisk energi fra første øyeblikk, fordi den eggcella som kommer fra mor har bevisst, eterisk energi, alt meget nøyaktig programmert på meget avanserte måter.
- Når vi dør, må vi befinne oss på steder der det ikke er direkte sollys. Derfor er de dødes menneskenes verden aktiv om natta. I sommerhalvåret flyttes de eteriske dimensjonene til steder på jorda der det er mørkere netter. Hva skjer om dagen da, vil du nok spørre. Det er ganske utrolig, men da sover de. Individer som vet hvem de er, består av partikler som alle har den samme visshet om å være det individet de er. Alle individer har behov for hvile og for å gjenvinne sin energi. Det er ikke noe problem når man vet hvem man er. Dette er en av grunnene til at det er så viktig å være seg selv og tro mot seg selv nå vi lever på jorda.

Eteriske individer som beveger seg gjennom lys, må være helt sikre på hvem de er, fordi det er deres bevissthet som holder sammen individet. Hvis et eterisk vesen ønsker å forflytte seg gjennom lys, må han/hun være svært fokusert på hvor han eller hun skal, slik at alle partiklene i sjelen og sinnet vet nøyaktig det samme. - Da skjer forflytningen på et øyeblikk. De eteriske sivilisasjonene i galaksen har i hele menneskets historie reist med eteriske skip gjennom rommet. De har ofte vært rundt jorda og gitt impulser til menneskene. De eteriske skipene er basert på de samme prinsippene som er skissert om individet. De er svært avhengige ov fokusert bevissthet. Det å kunne konsentrere seg, å kunne visualisere og å vite hvem man er og hvilken oppgave man har, er ekstremt viktig for de som er mannskap på eteriske skip. For dem er det naturlig fordi det er deres liv.

I de siste årene har jeg lært mye om dette, særlig gjennom kommunikasjon med skip fra Sirius. Det er en svært avansert sivilisajon med meget høyt utviklet teknologi. Etter at de ble mine venner, har de ofte kommet for å besøke meg. Første gang jeg så dem, var som en lyskule på himmelen. Jeg var ute og gikk en vinterkveld og fikk se et sterkt lys, mye større enn noe stjerne i retning av der huset mitt lå. (Dette var på landet og det var stjerneklart). Da jeg ble klar over lyset, ble det raskt mindre for å bli borte. Jeg tok kontakt med tanken, fordi det hadde jeg lært meg og da kunne de fortelle at de ønsket kontakt med meg for å utveksle informasjon. Siden da, har jeg jevnlig kontakt med skip fra Sirius. De hjelper hjem mennesker som har sin opprinnelse derfra og som har valgt å inkarnere i fysisk kropp på jorda. Det finnes nemlig mange mennesker på jorda med sjeler som har opprinnelse på Sirius og i Pleiaderiket og de må reise hjem når de dør.

Det er ingeniører fra Sirius som har gitt datateknologien til jorda. Det vil si, det er siriske eksperter av meget høy datakunnskap som har programmert det som gjør at datateknologien eksisterer på jorda.

Deres teknologi er så utviklet at de kan se ting som vi ser på skjerm oppe i sitt skip. For noen år siden hørte jeg plutselig stemmer som kommenterte det jeg gjorde! Jeg var ute i hagen og vannet blomster en kveld. Da jeg begynte å kommunisere med stemmene, ble de forbauset, men måtte tilstå at de hadde overvåket meg ved å plassere noen partikler i øynene mine. Jeg var forferdet og ganske sint akkurat da fordi synet mitt hadde blitt stadig dårligere over en periode. - Men så ble vi etter hvert venner og jeg har lært mye av dem.  De har også lært bort en del avansert teknikk til den mest avanserte delen av den nye eteriske dimensjonen av mennesker som lever rundt jorda, slik at det også der finnes veldig spennende ting som foregår. Dataspill, f. eks, finnes i himmelen for de som er døde! :) Jeg kom til å legge inn bildet to ganger og får ikke til å fjerne det, beklager"

 Dette bildet er hentet fra TV-serien Star Trek.
Mannskapene på skipene fra Sirius sier at det er den film/serie som mest likner deres skip.
Her har jeg fjernet  motorene som var avbildet på oversiden. Det har ikke motorer i vanlig forstand. De reiser ved hjelp av fokusert tankeintensjon, produsert av avanserte roboter!

Det ville ikke fantes datateknologi i det hele tatt, om ikke siriske skip hadde operert her. Derfor er alt det som skjer innen data prisgitt Sirius. Slik det er i dag, er det stor enighet i de eteriske verdener om at det har ikke blitt til den velsignelse for menneskene, som de hadde intensjon om da datateknologien ble gitt menneskene.  Det vil bli forandringer.

Jeg holder forresten foredrag om alt mellom jord og himmel! ;)  Se her