lørdag 22. desember 2018

OPTIMISME! ALT HENGER SAMMEN.

Det er snart jul og jeg vil gjerne dele med alle mine lesere hovedtrekkene som jeg har funnet denne høsten. Det gir virkelig grunn til optimisme og forandring! Det å begynne å innse at partikler har bevisste egenskaper og at vår bevissthet kommer fra partiklenes bevisste egenskaper. Det er er et uhyre spennende perspektiv å arbeide med.

Alt i eksistensen er én stor organisme. Jeg har oppdaget at alle partikler har  en slags visshet om at alt henger sammen. Alt i eksistens har utgått fra en gruppe partikler som hadde utviklet bevisste egenskaper for milliarder av år siden. Disse partiklene samlet partikler rundt seg som fikk samme egenskaper og utviklet seg til lysvesener som ble grunnleggende forskjellig fra hverandre fordi de hadde forskjellige egenskaper. Det er årsaken til uenighetene i verden.

Den største grunnen til konfliktene og krigene er at disse første lederne opplevde ting i forhold til hverandre som gjorde at de fikk følelsesmessige sår. En av de viktigste lederne opplevde å føle at de andre lederne syntes at dens hovedegenskap var mindre verdifull. Det var egenskapen "å skape gjennom tankens intensjon". Det fikk den lederen til å kompensere ved å vise seg bedre enn dem. Dette var starten på mange konflikter og har i stor grad grad påvirket vår psyke.

Jeg er optimistisk i forhold til framtida fordi:
Denne gruppen med ledere er i ferd med å finne tilbake til den leder-gruppen som de egentlig er og de jobber med å forløse sin smerte gjennom å forstå hva som skjedde og tilgi. I disse milliarder av år, har nemlig de vesen som utsprang fra dem vært programmert til å glemme og undertrykke følelsesmessig smerte. De er nå én ledergruppe som jobber sammen om å skape én felles forståelse for alle mennesker.

Det har vist seg at den følelsmessige smerten ble ikke borte selv om den ble programmert til å bli glemt. Den ligger lagret i partiklenes minnebank. (Alle partikler har en enorm kapasitet til å huske, Det kan alle observere ved å innse at alle partikler som danner materien må huske hvordan de spinner i alle de atomer (grunnstoffer) og molekyler som det fysiske univers består av. Dessuten, tenk på dette: Alle partikler som du består av husker at de er deg!)

Alle mennesker er altså utgått fra disse lederpartiklene som i utgangspunktet hadde forskjellige egenskaper. Derav mangfoldet. I tidenes morgen kunne de ikke vite hvordan eksistensen ville utvikle seg. De kunne ikke se konsekvensen av sine handlinger.
Det at disse lederne nå jobber med å tilgi, forstå hverandre og samarbeide, vil ha store konsekvenser for menneskeheten. Det betyr ikke at det blir fred over natta, men at det i framtida vil det bli stadig lettere å komme til enighet og forstå hvordan man kan handtere konflikter og hvordan vi på best mulig måte kan ta vare på planeten Jorda. På det personlige planet må vi som individer lære å tilgi, legge bak oss det vonde og jobbe med forsoning.

Så hvordan kan jeg vite dette og fortelle dere om dette? Det er fordi jeg gjennom mange års arbeid har lært meg å kommunisere med disse lederne (mestrene). Det begynte allerede på 90-tallet. Det har vært en lang og eventyrlig, men også smertefull reise. Nå begynner gleden over å oppnå resultater. Og for dere som lurer hvor Gud er oppi dette. Disse lederne ønsket på et tidspunkt for ca 3800 år siden å opptre som én og gjorde programmeringer som skulle få alle til å tro på det. Det gikk ikke særlig bra, som dere vet. Religionene vil komme til å smuldre i ti-årene som kommer og én felles forståelse vil vokse fram. Mange av de programmeringer som ble gjort på menneskene i fortida, blir nå av-programmert.

hits

tirsdag 4. desember 2018

Kontakt gjennom bevissthet

Og hva så? Hvis det fantes en intelligens som programmerte partikler til å spinne rundt andre partikler en gang for veldig lenge siden, da må kanskje den intelligensen finnes i dag?  Selvfølgelig! Saken er den at det finnes  mange intelligenser der ute i himmelrommet (som også kan være i nærheten av oss) og det går an å få kontakt med dem når man jobber på den rette måten.

Man får ikke kontakt ved å sende ut romskip! Det finnes ikke ett eneste fysisk vesen ute i Kosmos! Det er jeg helt sikker på. Det finnes en planet med atmosfære og planteliv, men ikke dyreliv eller vesen som likner oss. De vesen som er der er av usynlig karakter. Den planeten bør faktisk få lov å være i fred for menneskelig adferd!

Alle de vesen man kan finne noe sted i Kosmos, er av en type energi som er usynlig for fysiske øyne. Dette har jeg fortalt om i tidligere blogger. Den eneste måten man kan få kontakt med intelligenser utenfor jorda, er gjennom bevissthet. Hvordan jeg vet det? - Fordi jeg kommuniserer med dem. Grunnen til at jeg kan det er, som jeg skrev i forrige blogg, partikler må ha evne til bevissthet, til å huske, til å samarbeide, til å lytte og kommunisere for å kunne la seg programmere til å danne materien. Det er partiklenes bevisste egenskaper som er grunnlaget, ikke bare for eksistensen, men for vår bevissthet. Det er partiklenes bevisste egenskaper som gjør at vi er bevisste!Hvordan kan man få kontakt med universell bevissthet gjennom sin bevissthet?  For det første må man være åpen for det. Man må lære seg til å vite hva som er ens egne tanker og øve seg på å ta imot tankeimpulser utenfra. I tillegg anbefaler jeg varmt å jobbe med å forløse alt av følelser som hindrer en i å tro på det grenseløse! Manglende tro på seg selv, skyldfølelse, følelse av å være uverdig, redd for ikke å strekke til... det finnes utallige følelser som gjør at vi begrenser oss. Det er nemlig begrenset tenking som hindrer menneskene aller mest, og det er slike følelser som hindrer grenseoverskridende tenkning, tro det eller ei. I tillegg til det som er nevnt her, arbeidet jeg i noen år med frekvensøking i form av visualisering og intensjoner ved å bruke en metode som kalles Melchiszdek method.. Det bidro også til å bringe meg dit jeg er i dag,

Det jeg har funnet gjennom disse årene jeg har jobbet med en ny forståelse av partikler, er ganske så fasinerende. Det har jeg bare kunnet finne ved å stadig stille nye spørsmål og lete etter svar inntil intuisjonen sier meg at det er riktig. Intuisjonen er nemlig alle de partikler jeg består av tilsammen.

Tilbake til den store lysorganismen jeg skrev om i forrige blogg, som var opphavet til alt i Kosmos.
Det vesen som satte atomene i gang besto også av partikler. Det var én sentral partikkel i det vesenet som var den styrende. Det ble det vesenets kjernepartikkel. (på engelsk core essence eller soul essence). I utgangspunktet må den den ene partikkelen ha utviklet sine egenskaper for deretter å lære en gruppe partikler de samme egenskapene slik at det ble et vesen. Men det vesenet, som jeg kaller Aa, var ikke den eneste! Hans egenskaper var å skape ved hjelp av å programmere partikler. Han har en annen grunnleggende egenskap og det er glede!

Det fantes altså en stor organisme av lyspartikler som vi har antatt har evne til bevisste egenskaper. Det fantes mer enn ett intelligent vesen den gangen i tidenes morgen. Det var en gruppe partikler som i det enorme havet av lyspartikler som utviklet forskjellige evner/egenskaper som kom til å bli mestere i de høyere dimensjonene. Jeg kommuniserer med mange mestre. Deres kjernepartikler har evne til å huske tilbake til opprinnelsen. Felles for dem er at de har noen spesielle egenskaper som er unike for hver  mester. De har en enorm styrke i seg og type autoritet som bare de kosmiske mestre har. Mestrene består altså av mange partikler som alle har samme kunnskap og oppfatning som den sentrale partikkelen. Det har skjedd både gjennom programmering, erfaring og visshet. 

Så lurer du kanskje på hvor Gud er i dette bildet? Opp gjennom historien har det skjedd mye som mestrene ikke husker i dag. De forskjellige mestre utviklet seg forskjellig og var opphavet til sjelefamilier som tenker grunnleggende forskjellig fra hverandre. For ca. 3800 år siden var det blitt så mange stridigheter på jorda at mesterne ønsket å danne én retning, en felles forståelse. De gikk sammen om å danne ett vesen som skulle være Gud på vegne av alle. Det var starten på de store religionene som begynte med at en mann som het Abraham fikk budskap inne i hodet om ting han ble bedt om å gjøre. 
Som vi vet, de lyktes ikke med det. I vår tid holder de imidlertid på med å finne årsakene til konfliktene. De holder på å rydde opp og finne sammen som én organisme, en familie. De signalene jeg får er oppløftende. Jeg ser lyst på framtida av den grunn. Det er av samme grunn det er ganske dystert akkurat nå. Men utviklingen kommer til å ta en helt annen retning enn det vi ser. :)
Det er imidlertid vi, menneskene, hver og en av oss, som må forandre retningen. Det er VI som må ta vare på planeten ved å redusere forbruket og skape rettferdighet og fred gjennom valgene vi gjør. Det vil bli gjort nye programmeringer som vil få oss til å skifte retning. Vi vil også bli fratatt noe av det som er gitt slik at vi kommer på en enklere og mer jordnær vei er der vi er i dag. Det vil neppe skje uten dramatikk...