torsdag 1. november 2018

Opphavet til den fysiske eksistensen

Gjennom mange års søken og kommunikasjon med de eteriske, usynlige dimensjonene har jeg litt etter litt lært mer om hvordan tingene henger sammen. Alt, absolutt alt består av partikler, det vil si lyspartikler. Til og med bevisstheten vår. Følelsene våre. Noen vil kanskje spørre: Hvordan vet du det?
- Det er fordi jeg gjennom å kikke på hvordan atomer er sammensatt, har oppdaget hva partikler er i stand til å utføre. Det er fordi jeg gjennom logisk resonnement har kommet fram til at partikler må har bevisste egenskaper forat livet skal kunne eksistere. - Og de logiske slutningene hadde jeg nok ikke kommet fram til, om det ikke var for det vi kjenner i dag som datamaskiner og begrepet programmering.

Jeg er blitt overbevist om at livet har oppstått av bevissthet. Livet har oppstått fordi partikler har bevisste egenskaper. La meg forklare.
Fysikkens teorier og oppdagelser  har også vært viktig som grunnlag for mine oppdagelser. Vi vet i dag at atomer, som alt i den fysiske verden består av, dannes av svært små partikler som fyker rundt kjerner som også består av partikler. Atomer danner molekyler sammen med andre typer av atomer. De henger sammen og danner det meste som finnes i den fysiske eksistensen.

For å forstå hva jeg mener, må du kjenne til at atomer er forskjellige fra hverandre og at de ved å inneholde forskjellig antall elektroner og partikler i kjernen, danner over hundre totalt forskjellige grunnstoffer. Dette kan alle sette seg inn i ved å studere det Periodiske system som inneholder en oppstilling  av alle grunnstoffene.

Det fasinerende er at det ser ut til at en og samme type partikler, elektroner, har evne til å kunne danne alle de forskjellige grunnstoffene. De samme elektronene kan danner molekyler og dermed hoppe fra atom-struktur til atom-struktur når de binder sammen atomer til molekyler. Med adre ord:

ELEKTRONER MÅ KJENNE TIL OG HUSKE HVORDAN DE DANNER ALLE GRUNNSTOFFENE OG DE MOLEKYLÆRE FORBINDELSENE SOM DE ER I STAND TIL Å DANNE! DE MÅ KUNNE KOMMUNISERE MED HVERANDRE FOR Å KUNNE GJØRE DET.

Partikler vet mye mer enn det jeg greier å gå rundt å huske! Partikler har med andre ord evne til en enorm hukommelse. Min påstand er at partiklene ble programmert til å huske alle grunnstoffene og hvor mange elektroner, protoner og nøytroner det er i hvert grunnstoff. Det måtte altså ha fantes en intelligent bevissthet som hadde evne til å programmere partiklene FØR materien oppsto.

Min teori, er at alle partikler en gang før ekspansjonen, (the big bang) var en eneste kompakt lysorganisme, bestående av partikler som hadde evne til bevissthet. 
En av dem hadde utviklet en leken intelligens og kreativitet fordi vi må anta at den hadde evne til å få partiklene til å spinne i de aller første gassene som dannet den aller første sol ved å skape gassatomer av forskjellig slag som reagerte med hverandre og gjennom det skapte sammenhengende eksplosjoner. Denne intelligensen ble opphavet til grunnstoffene i alt vi kjenner av soler og planeter og himmellegemer. Den ble opphavet til den fysiske eksistensen i Kosmos. 


Henger du med? Jeg vil gjerne ha spørsmål og kommentarer. :)
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar