tirsdag 4. desember 2018

Kontakt gjennom bevissthet

Og hva så? Hvis det fantes en intelligens som programmerte partikler til å spinne rundt andre partikler en gang for veldig lenge siden, da må kanskje den intelligensen finnes i dag?  Selvfølgelig! Saken er den at det finnes  mange intelligenser der ute i himmelrommet (som også kan være i nærheten av oss) og det går an å få kontakt med dem når man jobber på den rette måten.

Man får ikke kontakt ved å sende ut romskip! Det finnes ikke ett eneste fysisk vesen ute i Kosmos! Det er jeg helt sikker på. Det finnes en planet med atmosfære og planteliv, men ikke dyreliv eller vesen som likner oss. De vesen som er der er av usynlig karakter. Den planeten bør faktisk få lov å være i fred for menneskelig adferd!

Alle de vesen man kan finne noe sted i Kosmos, er av en type energi som er usynlig for fysiske øyne. Dette har jeg fortalt om i tidligere blogger. Den eneste måten man kan få kontakt med intelligenser utenfor jorda, er gjennom bevissthet. Hvordan jeg vet det? - Fordi jeg kommuniserer med dem. Grunnen til at jeg kan det er, som jeg skrev i forrige blogg, partikler må ha evne til bevissthet, til å huske, til å samarbeide, til å lytte og kommunisere for å kunne la seg programmere til å danne materien. Det er partiklenes bevisste egenskaper som er grunnlaget, ikke bare for eksistensen, men for vår bevissthet. Det er partiklenes bevisste egenskaper som gjør at vi er bevisste!Hvordan kan man få kontakt med universell bevissthet gjennom sin bevissthet?  For det første må man være åpen for det. Man må lære seg til å vite hva som er ens egne tanker og øve seg på å ta imot tankeimpulser utenfra. I tillegg anbefaler jeg varmt å jobbe med å forløse alt av følelser som hindrer en i å tro på det grenseløse! Manglende tro på seg selv, skyldfølelse, følelse av å være uverdig, redd for ikke å strekke til... det finnes utallige følelser som gjør at vi begrenser oss. Det er nemlig begrenset tenking som hindrer menneskene aller mest, og det er slike følelser som hindrer grenseoverskridende tenkning, tro det eller ei. I tillegg til det som er nevnt her, arbeidet jeg i noen år med frekvensøking i form av visualisering og intensjoner ved å bruke en metode som kalles Melchiszdek method.. Det bidro også til å bringe meg dit jeg er i dag,

Det jeg har funnet gjennom disse årene jeg har jobbet med en ny forståelse av partikler, er ganske så fasinerende. Det har jeg bare kunnet finne ved å stadig stille nye spørsmål og lete etter svar inntil intuisjonen sier meg at det er riktig. Intuisjonen er nemlig alle de partikler jeg består av tilsammen.

Tilbake til den store lysorganismen jeg skrev om i forrige blogg, som var opphavet til alt i Kosmos.
Det vesen som satte atomene i gang besto også av partikler. Det var én sentral partikkel i det vesenet som var den styrende. Det ble det vesenets kjernepartikkel. (på engelsk core essence eller soul essence). I utgangspunktet må den den ene partikkelen ha utviklet sine egenskaper for deretter å lære en gruppe partikler de samme egenskapene slik at det ble et vesen. Men det vesenet, som jeg kaller Aa, var ikke den eneste! Hans egenskaper var å skape ved hjelp av å programmere partikler. Han har en annen grunnleggende egenskap og det er glede!

Det fantes altså en stor organisme av lyspartikler som vi har antatt har evne til bevisste egenskaper. Det fantes mer enn ett intelligent vesen den gangen i tidenes morgen. Det var en gruppe partikler som i det enorme havet av lyspartikler som utviklet forskjellige evner/egenskaper som kom til å bli mestere i de høyere dimensjonene. Jeg kommuniserer med mange mestre. Deres kjernepartikler har evne til å huske tilbake til opprinnelsen. Felles for dem er at de har noen spesielle egenskaper som er unike for hver  mester. De har en enorm styrke i seg og type autoritet som bare de kosmiske mestre har. Mestrene består altså av mange partikler som alle har samme kunnskap og oppfatning som den sentrale partikkelen. Det har skjedd både gjennom programmering, erfaring og visshet. 

Så lurer du kanskje på hvor Gud er i dette bildet? Opp gjennom historien har det skjedd mye som mestrene ikke husker i dag. De forskjellige mestre utviklet seg forskjellig og var opphavet til sjelefamilier som tenker grunnleggende forskjellig fra hverandre. For ca. 3800 år siden var det blitt så mange stridigheter på jorda at mesterne ønsket å danne én retning, en felles forståelse. De gikk sammen om å danne ett vesen som skulle være Gud på vegne av alle. Det var starten på de store religionene som begynte med at en mann som het Abraham fikk budskap inne i hodet om ting han ble bedt om å gjøre. 
Som vi vet, de lyktes ikke med det. I vår tid holder de imidlertid på med å finne årsakene til konfliktene. De holder på å rydde opp og finne sammen som én organisme, en familie. De signalene jeg får er oppløftende. Jeg ser lyst på framtida av den grunn. Det er av samme grunn det er ganske dystert akkurat nå. Men utviklingen kommer til å ta en helt annen retning enn det vi ser. :)
Det er imidlertid vi, menneskene, hver og en av oss, som må forandre retningen. Det er VI som må ta vare på planeten ved å redusere forbruket og skape rettferdighet og fred gjennom valgene vi gjør. Det vil bli gjort nye programmeringer som vil få oss til å skifte retning. Vi vil også bli fratatt noe av det som er gitt slik at vi kommer på en enklere og mer jordnær vei er der vi er i dag. Det vil neppe skje uten dramatikk...Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar