lørdag 22. desember 2018

OPTIMISME! ALT HENGER SAMMEN.

Det er snart jul og jeg vil gjerne dele med alle mine lesere hovedtrekkene som jeg har funnet denne høsten. Det gir virkelig grunn til optimisme og forandring! Det å begynne å innse at partikler har bevisste egenskaper og at vår bevissthet kommer fra partiklenes bevisste egenskaper. Det er er et uhyre spennende perspektiv å arbeide med.

Alt i eksistensen er én stor organisme. Jeg har oppdaget at alle partikler har  en slags visshet om at alt henger sammen. Alt i eksistens har utgått fra en gruppe partikler som hadde utviklet bevisste egenskaper for milliarder av år siden. Disse partiklene samlet partikler rundt seg som fikk samme egenskaper og utviklet seg til lysvesener som ble grunnleggende forskjellig fra hverandre fordi de hadde forskjellige egenskaper. Det er årsaken til uenighetene i verden.

Den største grunnen til konfliktene og krigene er at disse første lederne opplevde ting i forhold til hverandre som gjorde at de fikk følelsesmessige sår. En av de viktigste lederne opplevde å føle at de andre lederne syntes at dens hovedegenskap var mindre verdifull. Det var egenskapen "å skape gjennom tankens intensjon". Det fikk den lederen til å kompensere ved å vise seg bedre enn dem. Dette var starten på mange konflikter og har i stor grad grad påvirket vår psyke.

Jeg er optimistisk i forhold til framtida fordi:
Denne gruppen med ledere er i ferd med å finne tilbake til den leder-gruppen som de egentlig er og de jobber med å forløse sin smerte gjennom å forstå hva som skjedde og tilgi. I disse milliarder av år, har nemlig de vesen som utsprang fra dem vært programmert til å glemme og undertrykke følelsesmessig smerte. De er nå én ledergruppe som jobber sammen om å skape én felles forståelse for alle mennesker.

Det har vist seg at den følelsmessige smerten ble ikke borte selv om den ble programmert til å bli glemt. Den ligger lagret i partiklenes minnebank. (Alle partikler har en enorm kapasitet til å huske, Det kan alle observere ved å innse at alle partikler som danner materien må huske hvordan de spinner i alle de atomer (grunnstoffer) og molekyler som det fysiske univers består av. Dessuten, tenk på dette: Alle partikler som du består av husker at de er deg!)

Alle mennesker er altså utgått fra disse lederpartiklene som i utgangspunktet hadde forskjellige egenskaper. Derav mangfoldet. I tidenes morgen kunne de ikke vite hvordan eksistensen ville utvikle seg. De kunne ikke se konsekvensen av sine handlinger.
Det at disse lederne nå jobber med å tilgi, forstå hverandre og samarbeide, vil ha store konsekvenser for menneskeheten. Det betyr ikke at det blir fred over natta, men at det i framtida vil det bli stadig lettere å komme til enighet og forstå hvordan man kan handtere konflikter og hvordan vi på best mulig måte kan ta vare på planeten Jorda. På det personlige planet må vi som individer lære å tilgi, legge bak oss det vonde og jobbe med forsoning.

Så hvordan kan jeg vite dette og fortelle dere om dette? Det er fordi jeg gjennom mange års arbeid har lært meg å kommunisere med disse lederne (mestrene). Det begynte allerede på 90-tallet. Det har vært en lang og eventyrlig, men også smertefull reise. Nå begynner gleden over å oppnå resultater. Og for dere som lurer hvor Gud er oppi dette. Disse lederne ønsket på et tidspunkt for ca 3800 år siden å opptre som én og gjorde programmeringer som skulle få alle til å tro på det. Det gikk ikke særlig bra, som dere vet. Religionene vil komme til å smuldre i ti-årene som kommer og én felles forståelse vil vokse fram. Mange av de programmeringer som ble gjort på menneskene i fortida, blir nå av-programmert.

hits

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar