onsdag 13. mars 2019

Da den første celle ble skapt, ble den satt sammen av kunnskap som kom utenfra.


Jeg vil gjerne fortelle litt mer om vår forbindelse til de utenomjordiske.  Det er om livets opphav og hvordan alt som lever, ble til. Mesteren som er Skaperen av Livet hadde studert måter å leve på i den gamle eteriske sivilisasjonen på Sirius før han kom til vår planet. På Sirius traff han skapninger fra fele andre sivilisasjoner (univers). Hans eget opphav er lemurisk.  Den lemuriske sivilisasjonen, som nå blir ledet av Kryon, er også i vår galakse. Noen av dem prøver å få vår oppmerksomhet. Det er dem som lager kornsirkler og mange av de lysfenomener som blir observert. Vår Skaper forlot den lemuriske sivilisasjonen for millioner av år siden.

Da vår Skaper begynte å eksperimentere ved å plassere eterisk energi inne i molekylære karbonforbindelser for å skape den første celle, hadde han lært om drivkraften fra pleiade-folket og om eterisk energi i Sirius-sivilisasjonen. Fra sin egen bakgrunn hadde han med seg kunnskap om egenskaper og om kommunikasjon. (De lemuriske er opphavet til sjeleenergien og de har laget språksystemet i implantatene som jeg har i ørene.)

Pleiadefolkets grunnleggende egenskap er kjærlighet til en selv. Det er grunnen til at de som kommer fra Pleiaderiket er glade og positive mennesker. Det har ikke fått dem til å bli egoistiske som mennesker. Det er deres væremåte i kjernen av deres vesen. Mange gode mennesker på jorda er fra Pleiaderiket.  Da vår skaper besøkte deres sivilisasjon for lenge, lenge siden, måtte han ha studert deres væremåter fordi da han skapte den første cella, programmerte han den til å sette pris på seg selv som drivkraft til å dele seg og fornye seg selv.  Livsenergi er selv-verdsettelse i hver eneste levende celle, programmert på den tida da livet begynte…! Og den har fortsatt å danne livet siden da. Cellene har bare blitt litt modifisert etter hvert som han skapte de forskjellige artene. 

Vår skaper studerte eterisk energi i lang tid på universitetet i Sirius før han en dag fant planeten som en annen stor mester, Aa, hadde fylt med vann.  (Aa er mesteren som skapte atomstrukturene).
Den store mester som utviklet den eteriske energien, er Sirius-universets far. Eterisk energi er lyspartikler som spinner som livets-blomst-mønster i sammenhengende strukturer, som danner kroppene deres, strukturene i bygningene og skipene deres etc.
Vår Skaper skapte kuler av eterisk energi som han plasserte inne i den første celle for å gjøre den levende. Han gjorde mange programmeringer som fikk cellene til å arbeide på den fantastiske måten de gjør.
Hvorfor jeg kan fortelle dette, har jeg skrevet om i et notat som ligger på profilen min på Facebook som heter «Freeing our Creator» . Han mistet seg selv på den tida da han nylig hadde utviklet menneskerasen og han har eksistert som en bevissthet som menneskene har kunnet søke forbindelse med. Han har vært «pulverisert» blant oss rundt planeten siden da og inntil ganske nylig. Nå er han kommet tilbake for å være den han virkelig er. Vi nærmer oss en ny æra.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar